I Love Ngoc Lan

Tuong Nho

Gần tôi ngày kỷ niệm Ngọc Lan qua đời, thấm thoát đã ba năm rồi… Thời gian qua đi vun vút. Một ngày nào đó tóc xanh xua bạc màu, những hình ảnh Ngoc Lan vẫn còn chơi lỗi trong trái tim ngày càng cằn cỗi của tôi. Làm sao nói được nơi thương nỗi nhớ đến với người. Neu gia đình Ngọc Lần có biết được các bạn đã làm nên trang web này để vinh danh chị thì họ sẽ hạnh phúc biết máy, bề nào cũng với đi phần nào sự đau khổ. Còn các fan trung thành của Ngọc Lan vẫn tụ tập nói đây, còn bao nhiêu fan khác không biết tôi trang này thì đáng tiếc cho họ thật.
Xin thắp lên cây đến cây tưởng nhớ và cầu nguyện cho chị được bình yên trong tình yêu Chu’a.