I Love Ngoc Lan

Tìm các LK tình yêu( NL- KN- TH)

| tranquanghuy

Mình đang muốn tìm các LKTY của bộ 3 này. Ai có thi Share
cho mình với ( có hình thì quá hay , không có cũng không sao ).
Các bạn có thể gửi qua yh:muatrenbienvang_ngoclan cho mình
Thanks trc

Chẳng Biết Nói Gì……………

| tranquanghuy

I love Ngoc Lan, Forever
Cám ơn tất cả mọi người.