I Love Ngoc Lan

Upload nhac Ngoc Lan

| tuyentm

Hiện tại tôi có kho nhạc Ngọc Lan trên 200 bài được nén dưới dạng mp3. Tôi muốn chia sẽ một ít cho các bạn cùng nghe nhưng có địa chỉ nào tôi upload lên được an toàn không?. Nếu có hãy liên lạc email: [email protected] or [email protected] Còn việc upload tôi sẽ tự upload từ từ không gặp khó khăn gì đâu hơn nữa tôi cũng là dân trong nghề mà.