I Love Ngoc Lan

Cập nhật

| hieunguyenbk

danh-sach.doc

Danh sách đính kèm

Hieu

Comments Off on Cập nhật

Ngoc Lan & Duy Quang

| thaolam

To : Quang Nguyen,

Hi ban,

Dia chi e-mail cua Thao la [email protected]

Than ai,

Thao

Ngoc Lan & Duy Quang

| thaolam

Hi cac ban,

Chuc mung nam moi 2005.

Co ban nao suu tap hoac biet duoc site nao co cac bai nhac ma chi Ngoc Lan hat voi anh Duy Quang (dac biet la nhac cua anh Tran Thien Thanh) nhu : Chieu tren pha Tam Giang, Tren dinh mua dong khong ? Minh tim mai nhung khong thay.

Xin cho biet voi.

Cam on cac ban.

Bạn có biết…

| iLoveNgocLan