I Love Ngoc Lan

Contributions

| iLoveNgocLan

Dearest Fans of Ngoc Lan

What you are seeing is the result of a lot of hard work, exhaustive research, and sleepless nights. It is a Labor of Love… a contribution by some of Ngoc Lan’s many loyal fans.

In her lifetime, Ngoc Lan made many significant contributions to Vietnamese music; and because of her novel approach in interpreting each song, she changed the music scene forever. Though her life on this earth was short, she was “an angel who touched us all with her wings”. It is our wish that as you browse this website, you’ll hear her songs in your heart, sung as only a lover could…

This website is truly a “community” effort, and as such, we welcome your input, contributions, and comments. We strive to make this Home of Ngoc Lan’s True Fans better each time you visit.

We feel strongly that this site should remain completely free for everyone. There are, however, substantial costs involved with maintaining a site of this size and popularity. If you have enjoyed your time spent at iLoveNgocLan.com, please consider donating to this very important project!

To contribute, please use one of the following methods:

Please indicate “contribution for ilovengoclan.com.” Contact us if you have any question.

Mến gởi các bạn ái mộ Ngọc Lan

Như các bạn thấy, đây là kết quả của bao nhiêu công lao khó nhọc, nhiều ngày suy tầm nghiên cứu và nhiều đêm không ngủ. Đây cũng là nỗ lực của Tình Yêu…một sự đóng góp của một số người trung thành ái mộ Ngọc Lan.

Khi còn sinh thời, Ngọc Lan đã đóng góp không nhỏ vào nền âm nhạc Việt Nam và nhờ cách diễn xuất độc đáo mới lạ khi trình bày nhạc, cô đã thay đổi vĩnh viễn nghệ thuật trình diễn ca nhạc Việt Nam. Tuy đời cô ngắn ngủi, cô đã là “thiên thần đã chạm chúng ta với đôi cánh của cô”. Chúng tôi mong ước khi quý bạn viếng trang này, từ con tim quý bạn sẽ nghe giọng Ngoc Lan ca như lời thủ thỉ của một tình nhân.

Trang này thực sự là cố gắng của một “cộng đồng”, và bởi vậy, chúng tôi hoan nghênh việc cung cấp tài liệu, mọi đóng góp và phê bình của quý bạn. Chúng tôi cố gắng để “Căn Nhà” này, “Căn Nhà” của những người thực sự ái mộ Ngọc Lan, càng ngày càng rực rỡ.

Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng ai cũng có thể vô trang này để đọc, để viết, để nghe nhạc…thoải mái. Tuy nhiên bảo trì một trang lớn cỡ này và rất phổ biến như thế này đòi hỏi chi phí khá cao. Nếu quý bạn thực sự thưởng thức và yêu mến “iLoveNgocLan.com” , xin quý bạn cũng nên nghĩ tới việc ủng hộ tài chánh cho một dự án rất quan trọng như dự án “iLoveNgocLan.com” này.

Mọi đóng góp, xin dùng một trong những phương thức sau đây:

Xin vui lòng ghi rõ “Đóng góp cho ilovengoclan.com”. Nếu bạn có câu hỏi gì, liên lạc ban quản trị.

Comments Off on Contributions

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.