I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan Charity Fund

| iLoveNgocLan

Statement of Receipts/Disbursements (xls)

Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan

Cách đây không lâu chúng tôi đã nêu lên vấn đề lập một quỹ từ thiện mang tên Ngọc Lan và đã được nhiều bạn tỏ ý hưởng ứng đề nghị của chúng tôi.

Mục đích của quỹ từ thiện là góp phần vào những công tác bác ái, giúp đỡ nhưng người thiếu thốn, bệnh tật, những trẻ em mồ côi..vv..vv…Quỹ từ thiện dành ưu tiên cho người Việt Nam, nhất là người Việt Nam sống ở Việt Nam. Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan đứng biệt lập với quỹ iLoveNgocLan.com có nghĩa là quỹ này sẽ không được dùng vào việc điều hành và quản trị trang web iLoveNgocLan.com. Quỹ từ thiện mang tên Ngọc Lan, qua những công tác bác ái cũng như những sự giúp đỡ về tài chính, quần áo, thực phẩm…cũng có mục đích là vinh danh Ngọc Lan, để nhiều người biết đến tên người ca sĩ khả ái Ngọc Lan .

Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan sẽ do iLoveNgocLan.com điều hành và quản trị tuy nhiên BQT sẽ tham khảo ý kiến của các fan trong các quyết định quan trọng về việc xử dụng quỹ . Như nói ở trên quỹ Từ Thiện Ngọc Lan sẽ đứng biệt lập bởi vậy sổ sách cũng sẽ được giữ riêng biệt. Chúng tôi sẽ có một trang riêng trên iLoveNgocLan.com dành cho quỹ Từ Thiện Ngọc Lan trên đó các bạn có thể thấy những chi tiết xuất nhập của quỹ.

Cũng vì tính cách biệt lập của quỹ từ thiện nên chúng tôi yêu cầu các bạn khi gởi tiền đóng góp cho quỹ xin ghi rõ là tiền đóng góp cho quỹ Từ Thiện Ngọc Lan. Nếu không chúng tôi sẽ coi như tiền đó là để giúp vào việc điều hành và quản trị trang iLoveNgocLan.com. Mọi chi phiếu xin gởi cho

Trang web này có rất nhiều fan (có thể nói đa số) sinh sống ở Việt Nam. Vì phần lớn quỹ từ thiện sẽ được xử dụng ở Việt Nam nên đối với những bạn sống ở Việt Nam việc gởi Mỹ Kim cho chúng tôi không thực tế chưa nói đến chuyện phức tạp, tốn kém và khó khăn. Bởi vậy chúng tôi yêu cầu các fan ở Việt Nam chỉ định hoặc bầu một người đứng ra thay mặt iLoveNgocLan.com để thu, giữ tiền và coi sổ sách tại Việt Nam. Bạn đó sẽ có nhiệm vụ thường xuyên thông báo chi thu cho chúng tôi để chúng tôi hợp nhất (consolidate) với sổ sách của iLoveNgocLan.com.

Comments Off on Ngoc Lan Charity Fund

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.